เหตุการณ์ประหลาดเหนือสามเหลี่ยมทั้งสองแห่ง

    นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดของสามเหลี่ยมทั้งสองแห่งของโลกที่มีความเชื่อถึงความเร้นลับและอาถรรพ์รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและสามเหลี่ยมมังกรปีศาจ มาโนอูมิ จะมีเหตุการณ์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกันคือ ความเบี่ยงเบนของเข็มทิศทำให้ระบบการสื่อสารวิทยุเกิดผิดปกติ บางครั้งก็มีคลื่นยักษ์เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และเกิดหมอกควันประหลาดบริเวณนั้น และมีความท้าทายความเชื่อทางวิทยาศาสตร์อย่างมากคือ การหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยของเรือเดินทะเล เครื่องบิน รวมถึงผู้โดยสาร ลูกเรือ ก็หายไปเช่นกัน พวกเขาหายไปไหน ทำไมมีร่องรอยเหลืออยู่เลย ยิ่งทำให้สามเหลี่ยมทั้งสองแห่งยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ บริเวณสามเหลี่ยมมังกรปีศาจมีคลื่นทะเลยักษ์เรียกว่า ซังคากุ นามิ หรือชาวบ้านเรียกกันว่า คลื่นสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นได้ยากและอันตรายร้ายแรงคาดว่าเรือที่ประสบกับคลื่นนี้จะถูกคลื่นซัดทั้งสามด้านให้จมหายไป สามเหลี่ยมมังกรปีศาจตั้งอยู่ในบริเวณที่ด้านหนึ่งเป็นเส้นสมมติ ลากจากตะวันตกของญี่ปุ่นใกล้กับเมืองโตเกียว ผ่านลงไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก จนถึงจุดหนึ่งที่ลองติจูด 145 องศาตะวันออก อีกเส้นหนึ่งลากไปยังตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านเกาะโบนินต่อไปจนถึงเกาะกวมและเกาะแย็ป จากนั้นลากจนเกาะกวมขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วตัดตรงกลับไปยังญี่ปุ่นที่เมืองโนจิมา ซากิ ริมอ่าวโตเกียว เป็นที่น่าประหลาดใจของผู้ค้นพบมากว่า สามเหลี่ยมทั้งสองแห่งนั้นมีตำแหน่งที่ตรงกันพอดีอีกทั้งยังเป็นที่น่าประหลาดคือสามเหลี่ยมทั้งสองนั้นตั้งอยู่บริเวณไหล่ทวีปซึ่งเป็นเขตน้ำตื้นลาดชันลงไปยังเขตน้ำลึกซึ่งมีคลื่นใต้น้ำที่รุนแรงมากประกอบกับบริเวณดังกล่าวนั้นมีเหวใต้ทะเลลึก