จุดเริ่มต้นของการหายสาบสูญ

  นับเป็นเวลานานกว่าพันปีแล้ว ที่พบว่ามีเรือหลายลำที่หายสาบสูญที่ในทะเลเขตสามเหลี่ยมมังกรปีศาจของญี่ปุ่น ซึ่งบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ใกล้กับเหวลึกใต้มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งในสมัยก่อนมักมีความเชื่อถึงเรื่องของสัตว์ประหลาดใต้ทะเลอย่างมังกรยักษ์ที่ลากเรือให้จมลงไปในทะเล หรือแม้แต่ตำนานของชาวเกาะหลายแห่งในญี่ปุ่นเชื่อกันว่าคลื่นทะเลได้ปลุกกุ้งยักษ์ใต้ทะเลให้ออกอาละวาดเล่นงานเรือที่แล่นผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว นักเดินเรือที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีก้าวหน้าในตอนนั้นยังไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ ภัยพิบัติที่น่ากลัวเช่น พายุไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเล รวมถึงคลื่นยักษ์ที่เกิดจากแผ่นดินไหว ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การคมนาคมทางทะเลของญี่ปุ่นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งต้องบูรณะเมืองต่างๆให้กลับมาดังเดิม แต่แล้วก็มีข่าวการหายไปของเรือเดินทะเลดังกล่าวมากกว่าปกติ ซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นในบริเวณเขตสามเหลี่ยมมังกรปีศาจ ซึ่งมาจากอิทธิพลความบ้าคลั่งของคลื่นยักษ์มาโนอูมิ ในบริเวณสามเหลี่ยมมังกรปีศาจนี้หากเปรียบเทียบกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ดูเหมือนว่าจะเป็นบริเวณที่มหาสมุทรมีความแปรปรวนและอันตรายมากที่สุดในโลก ในช่วงปี 1970 ผู้คนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายไปของเรือเดินทะเลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามเหลี่ยมมังกรปีศาจของญี่ปุ่น ซึ่งมีสถิติการหายสาบสูญของเรือเดินทะเลสูงมากจนผิดปกติ ตั้งแต่เรือขนาดเล็กจนไปถึงเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าซึ่งต่อมามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการหายไปของเรือในเขตสามเหลี่ยมมังกรปีศาจแห่งนี้