ปริศนาสามเลี่ยมเบอร์มิวดา

เรื่องราวในโลกนั้นมีหลายเรื่องหลายสถานที่ที่ปริศนายิ่งทะเลนั้นก็ยิ่งเพิ่มความลึกลับยากที่จะจินตนาการถึงได้อย่างตัวอย่างของสามเหลี่ยมมังกรนั้นอาจจะฟังแล้วดูคล้ายกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เพราะมักจะมีเรือเดินสมุทร เครื่องบินหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย โดยมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเมื่อกางแผนที่โลกออกมาก็จะพบว่าสามเหลี่ยมทั้งสองแห่งนั้นอยู่คนละซีกโลกที่ตรงข้ามกันพอดี สามเลี่ยมเบอร์มิวดาจึงถูกเรียกว่าหลุมดำ และสามเหลี่ยมมังกรถูกเรียกว่าหลุมขาว โดยมีคำอธิบายว่าหลุมทั้งสองฝั่งจะทำหน้าที่ในการดูดวัตถุเข้าไปแล้วส่งผ่านไปยัง “รูหนอน” ที่อยู่ภายในอาณาเขตของสามเหลี่ยมและจะทำการวาร์ปวัตถุให้ไปโผล่ทางหลุมอีกด้านซึ่ง แต่การโผล่นั้นคือโผล่จากพื้นดินใต้สมุทร ซึ่งก็อุดรูรั่วสำหรับคำถามที่ว่าทำไมไม่มีใครเคยพบวัตถุที่ถูกดูดและพ่นออกมาส่วนคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมังกรก็มีเช่นกัน โดยอาณาเขตของสามเหลี่ยมมังกรนั้นเป็นแหล่งรวมของร่องลึกใต้สมุทรที่ติดอันดับลึกที่สุดในโลก ประกอบไปด้วย ร่องลึกริวกิว ร่องลึกฟิลิปปินส์ และร่องลึกมาเรียนา ซึ่งร่องลึกมาเรียนานั้นครองตำแหน่งร่องลึกใต้สมุทรที่ลึกที่สุดในโลก ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอย่างคลื่นยักษ์ น้ำวน ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุให้เรือเดินสมุทรและเครื่องบินไปจมอยู่ใต้ก้นทะเลจนหาไม่เจอ ในปัจจุบันยังไม่มีใครหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เรือเดินสมุทรและเครื่องบินสูญหายไปในสามเหลี่ยมมังกรได้ ก็อยู่ที่คุณผู้อ่านแล้วว่าจะเลือกเชื่อในทฤษฎีไหน