เรื่องประหลาดในทะเลปีศาจ

   เรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นในเขตทะเลปีศาจมักจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก เช่น กรณีของเรือที่ถูกทอดทิ้งและจมหายไปในทะเลแล้วแต่ในเวลาต่อมามีผู้พบเห็นมันลอยขึ้นมากลางทะเลโดยไม่มีใครให้เหตุผลว่าเรือลอยขึ้นมาได้อย่างไร เรื่องแบบนี้ลูกเรือเดินทะเลหลายลำระบุว่าได้สละเรือและเจาะเรือให้แตกปล่อยให้เรือจมลงไป แต่เรื่องที่ลอยขึ้นมาได้อย่างไรนั้นยังคงเป็นปริศนา ในช่วงปลายปี 1894 แหล่งสืบค้นข้อมูลทางเดินเรือพบว่า มีเรือที่ถูกทอดทิ้งที่กำลังลอยลำอยู่จำนวนมาก ในเขตน่านน้ำแอตแลนติกเหนือ เรือดังกล่าวแล่นไปตามกระแสน้ำโดยไม่มีกัปตันและลูกเรืออยู่เลย

แต่อย่างไรก็ตามการหายสาบสูญของเรือและเครื่องบินในเขตสามเหลี่ยมมังกรปีศาจนั้น ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นจัดว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดที่สุดในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนใหญ่จะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีหลักฐาน และข้อบ่งชี้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและรวดเร็วมากจนไม่สามารถติดต่อวิทยุได้ทัน ความลึกลับที่ปรากฏจึงมีเพียงการวิเคราะห์ทางด้านอธิบายเปรียบเทียบเท่านั้น เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุเป็นจุดของเหวลึกใต้สมุทรที่มีความลึกระดับ 8,000 เมตรลงไปทำให้ยากแก่การค้นหา สำรวจ หรือวิจัยเพื่อหาข้อมูลที่เด่นชัดมาไขปริศนานี้ และหลักฐานสำคัญซากอัปบางของเรือที่จมอยู่ใต้ความลึกมากและแรงดันมหาศาลอาจประมาณได้ว่าซากเรือนั้นอาจจมในเขตเหวลึกใต้สมุทรที่ความลึกราว 8,000 – 10,000 เมตร และคาดว่าซากเรืออาจจะสลายไปอย่างรวดเร็วหรือกลายเป็นหินปูนใต้เหวนั้นก็ได้